Hizmetler


A-) ÇEVRE İZİNLERİ
- Emisyon Konulu Çevre İzni
- Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
- Atıksu Deşarj Konulu Çevre İzni
- Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni
- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarj Konulu Çevre İzni

B-) ÇEVRE LİSANSLARI
- Tehlikesiz Atık Geri Kazanım İle İlgili Lisanslar
- Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma İle İlgili Lisanslar
- Atık Yağ Geri Kazanım İle İlgili Lisanslar
- Düzenli Depolama Bertaraf İle İlgili Lisanslar
- Atık Yakma ve Birlikte Yakma İle İlgili Lisanslar
- Tehlikeli Atık Ara Depolama İle İlgili Lisanslar
- Atık Kabul Tesisi İle İlgili Lisanslar
- Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıma İle İlgili Lisanslar
- Tanker Temizleme İşleme İle İlgili Lisanslar
- Tehlikeli Atıklar İle İlgili Lisanslar
- Bitkisel Atık Yağlar Geri Kazanımı İle İlgili Lisanslar
- Hurda Metal İşleme İle İlgili Lisanslar
- Ömrünü Tamamlamış Lastikler Geri Kazanımı İle İlgili Lisanslar
- Tıbbi Atıklar İle İlgili Lisanslar
- Atık Pil ve Akümülatörler İle İlgili Lisanslar
- Atık ve Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
- PCB/ARINDIRMA İle İlgili Lisanslar
- GSM Ruhsatlarının alınması

C-) ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ
- Su ve Atıksu Yönetim Danışmanlığı
- Çevresel Gürültü Yönetimi
- Hava Kirliliği Kontrolü İle İlgili Danışmanlık
- Atık Yönetimi
- Bildirim, Belgeleme ve Beyanlar

D-) ÇED RAPORLARI
- Proje Tanıtım Dosyası